NAKM

DEGERLI DOSTLAR UYE OLARAK BIZIMLE BU YOLDA YURUYUN...
NAKM

Norvecdeki Alevi dusuncesine sahip olan canlarin bulusma noktasi....


  EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA SAKLANAN GERÇEKLER

  Paylaş
  avatar
  CAN DOSTU

  Mesaj Sayısı : 30
  Kayıt tarihi : 21/05/08

  EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA SAKLANAN GERÇEKLER

  Mesaj tarafından CAN DOSTU Bir Çarş. Mayıs 21, 2008 9:44 am

  NÛR-U MUHAMMEDİ

  Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki ; Allah ;Hz.Ali ve evlatlarının faziletlerini gizleyen alimlerin suçu yüzünden halka azap edecektir.Bilin ki peygamberler ve resullerden sonra yeryüzünde yaşayan en hayırlı insanlar Ali ve onun şiileridirler.Onlar Ali’nin velayetini kabul edip faziletlerini yayarlar.Rahmet onları kapsar ve melekler onların günahlarının affolması için Allah’a dua ederler.Onun faziletlerini ve velayetini inkar edenlere eyvahlar olsun.İnkarcıların yeri ateştir.(1)

  Ehli Sünnetin kitaplarında Hz.Alinin faziletlerini ve peygamberimizin hakk halifesi olduğuna dair kırk tane hadis seçtik . Bu hadislerin tümü onların Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’den rivayet ettikleri ve bizlerin Hz.Ali ve evlatları hakkındaki görüşlerimizi ve haklılığımızı bildiren hadislerdir.Eğer konunun uzamasından çekinmeseydim çok çok daha fazla hadisi burada naklederdim.

  Sesini duyurmak istediğine ulaştırdın.

  Ama seslendiğin adamda hayat olsa bari...

  BİRİNCİ HADİS:

  “Cabir bin Abdullah diyor ki ;Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hum vadisine geldiğinde halkı topladı ve Hz.Ali bin Ebu Talib’in elinden tutarak Allah’a hamd ü senadan sonra şöyle buyurdu;Ey halk!Sizin bana muhalefetinizden çekiniyorum,sanki benden sonra gelen ailemden daha fazla buğz ettiğiniz birileri yok gibi.Sonra buyurdu ki ; Ama Allah Ali’yi bana nispet tıpkı benim kendisine nisbetim gibi karar kıldı.Tıpkı benim ondan razı olduğum gibi Allah da ondan razı olmuştur.Hiçbir şey benim ve Ehli Beytimin sevgisiyle değiştirilemez.Sonra ellerini kaldırarak şöyle buyurdu; Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.Allahım onu seveni sev ,ona düşman olana düşman ol.Halk Hz.Resulullaha doğru koşup ağlayarak şöyle dediler:Seni kızdıracak birşey yapmaktan Allah’a sığınırız.Allah resulünün gazabından Allah’a sığınırız.

  Resulullah ondan sonra onlardan razı oldu.” (1)

  Resulullah ile Hz.Alinin durumu tıpkı Resulullahın Allah ile olan durumu gibi olup bu iki konum arasında hiçbir ayrılık yoktur.Şair ne güzel söylemiş:

  Onun gibi kimse hırkaya bürünmedi,

  Âminenin oğlu Muhammed nebi dışında...

  İKİNCİ HADİS :

  “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ;Her peygamberin ümmetinde kendine benzer biri vardır.Bana  ÜÇÜNCÜ HADİS:

  “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduki; Kendimden sonra bıraktığım en hayırlı insan Ali’dir.”(2)

  DÖRDÜNCÜ HADİS:

  “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduki; Alinin bana olan nispeti tıpkı başımın bedenime olan nispeti gibidir.”(3)

  BEŞİNCİ HADİS:

  “Ebu Zerr’in kölesi Ebu Sâbit der ki;Ümmü Seleme’nin yanına gittiğimde Ali’yi anarak ağladığını gördüm.Dedi ki ;Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu duydum:Ali hakk iledir,hakk da Ali ile. Bu ikisi havzun başında bana ulaşıncaya dek birbirlerinden ayrılmazlar.”(4)

  ALTINCI HADİS:

  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;Ali Kur’an iledir, Kur’an da Ali ile. Bu ikisi havzun başında bana ulaşıncaya dek birbirlerinden ayrılmazlar.”(5)

  YEDİNCİ HADİS:

  “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Benden sonra ümmetimin içinde en alim olan Ali’dir.”(6)

  SEKİZİNCİ HADİS:

  Ebu Rafi’ diyor ki :Ebu Zerr’i Rebeze’ye sürgüne giderken uğurlamaya gittim.Ayrılık vaktinde bana ve yanımdakilere dedi ki ;Yakında büyük bir fitne kopacak,sakın rehberimiz Ali’den ayrılmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu duydum:Sen bana ilk önce iman edensin,kıyamet günü benimle ilk önce kucaklaşacak olansın,sen en büyük sıddıksın,sen hakk ile batılı ayıran faruksun,sen müminlerin önderisin,mal ise kafirlerin


  (1) Riyad un Nadra c2 sf 164.

  (2) Mevakıf-ı îci sf 80,Mecme uz Zevâid c9 sf 113.

  (3) Nur ul Absâr sf 80,Feyz ul Gadir c4 sf 357,Şerhi Azizi c2 sf 417,...Riyad un Nadra c2 sf 162

  (4) Tarih –i Bağdad (Hatip Bağdadi) c 14 sf 321,aynı hadis Sem’âninin “Fezail us Sahabe” adlı kitabında Aişe’den nakledilmiştir.

  (5) Müstedrek ul Vesail c3 sf 124,Savâiq ul Muhrika sf 74ve 75,Tarih ul Hülefa (Suyuti) sf 116...

  (6) Kenz ul Ummâl c6 sf 153,Menakıb-ı Hârezmi sf 49.

  -26-  önderidir,sen benim kardeşim,vezirim ve vaatlerimi yerine getiren ve kendimden sonra bıraktığım en hayırlı insansın.”(1)

  DOKUZUNCU HADİS:

  “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;Sakın Ali’ye sövmeyin. Şüphesiz o Allah’ın zatına mess olmuştur.”(2)

  ONUNCU HADİS:

  “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;Her kim Ali’ye itaat ederse bana itaat etmiş,her kim de isyan ederse bana isyan etmiştir.”(3)

  ONBİRİNCİ HADİS:

  “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;Ey Ümmü Seleme!Buadamı tanıyor musun?Dedi ki : Evet bu Ali bin Ebu Talib’dir.Buyurdu ki ; Evet bu Ali bin Ebu Talib’dir.Eti etimle kanı da kanımla karışmıştır.Onun bana olan nisbeti tıpkı Harın’un Musa’ya olan nispeti gibidir.Yalnız benden sonra peygamber yoktur.Ey Ümmü Seleme!Bu Ali yüce bir önderdir,müslümanların arzusudur,müminlerin emîridir,sırrımın ve ilmimin hazinesidir,kendisine sığınılan bu adama babam feda olsun,ümmetimin hayırlılarına Ehli Beytimdeki vasim budur ve o benim dünya ve ahiretteki kardeşimdir.”(4)

  Diyorum ki :Acaba bundan daha açık ne söylenebilir?.....

  Hz.Resulullah kendi ümmetine bundan daha açık ne söyleyebilirdi ki?..........

  Bundan daha doğru yol ve daha açık bir doğru mu olur!....................

  İnsaf artık kalmadı ............Doğruluk yok oldu...........Adalet kaçtı gitti............

  Akıllara durgunluk geldi..........Fıtratlar artık habis oldu..............


  (1) Mevakıf-ı İci c 3 sf 276,Nezhet ul Mecalis (Safûri) c 2 sf 205.

  (2) Hilyet ul Evliya (Ebu Naim İsfahani) c1 sf 68.

  (3) Müstedrek ul Vesail c 3 sf 121 ve 128.

  (4) El Mahâsin vel Mesavi (Beyhaki) c 1 sf 31, Kifayet ut Talib (Kenci i Şafii)sf 69, Kenz ul Ummal c6 sf 154,Menakıb-ı Hârezmi .

  -27-

  Ya Ali! Seni sevmeyenler üç kısımdır:Ya veled-i zinadırlar,ya münafıktırlar, ya da anaları onlara hayızlı iken hamile olmuştur.Bunun gibi hadisler bizim ve Ehli Sünnetin kitaplarında mütevatirdir.Örneğin Ehli Sünnetten Cezeri-i Şafii Esnal Matalib adlı kitabında Ubade bin Sâmit’ten şöyle rivayet eder:Evlatlarımızı Ali (Radıyallahu anh)sevgisi ile denerdik.Eğer o Ali’yi sevmiyorsa onun bize ait olmadığını anlardık.Onun veled-i zina olduğunu anlardık.Cezerinin kendisi dipnotunda diyor ki ;Ali’yi sevmeyenlerin veledi zina olduğu bugüne dek meşhur bir olaydır.

  Cezeri yine aynı kitabında Ebu Said el Hudri’den rivayet eder ki o şöyle dedi : Biz ensar topluluğu evlatlarımızı Ali sevgisi ile denerdik.Onu sevmeyen bir evladımız olduğu zaman onun bizden olmadığını anlardık.  ONİKİNCİ HADİS:

  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki :Ali hidayet bayrağıdır, velilerimin imamıdır,bana itaat edenin nurudur,takvalılara her zaman lazım olan kelimedir,onu seven beni sever,ona buğz eden bana buğz eder.(1)

  ONÜÇÜNCÜ HADİS:

  Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Cebrail aleyhisselam’dan bildirerek buyurdu ki ; “Gerçek mutluluğa ulaşan kişi benim zamanımda ve benden sonra Ali’yi sevendir.Bilin ki asıl eşkiya da benim zamanımda ve benden sonra Ali’ye buğzedendir.”(2)

  ONDÖRDÜNCÜ HADİS:

  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali aleyhisselama buyurdu ki :Ey Ali !Eğer bir adam tıpkı Nuh’un kavminde kıyam ettiği gibi ibadet eder,Uhud dağı kadar altını Allah yolunda bağışlar,Ömrü uzar da bin haccı yaya olarak yerine getirir sonra Safâ ile Merve arasında mazlumca öldürülür ama senin velayetini kabul etmezse


  (1) Esnal Matalib sf 57,58. Hilyet ul Evliya c1 sf 67.Kenz ul Ummal c6 sf 400,Mecme uz Zevaid c9 sf 132,Riyad un Nadra c3 sf 215.

  (2) Tarih-i Bağdad c3 sf 161.

  -28-

  ya Ali,cennetin kokusunu dahi alamayacak ve cennete giremeyecek.”(1)

  ONBEŞiNCi HADİS:

  İbni Abbas diyor ki :Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle arzettim;Ateşten kurtulmanın bir yolu var mı?Buyurdu ki :Evet,Ali bin Ebu Talib sevgisi.”(2)

  ONALTINCI HADİS:

  İmran bin Hasin diyor ki : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriyye hazırlayarak başına Hz.Ali’yi komutan olarak tayin etti.Yolda bir takım olaylar vuku bulunca sahabilerden dört kişi durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e anlatmaya karar verdiler.Seferden dönüp de içeriye girdiğimizde peygambere selam verdik .Onlardan biri kalkarak Hz.Ali şöyle şöyle yaptı dedi.Peygamber ondan yüz çevirdi.Sonra ikincileri kalktı ve dedi ki ;Hz.Ali şöyle şöyle yaptı ,peygamber ondan da yüzünü çevirdi.

  Sonra üçüncüleri kalktı ve dedi ki ;Hz.Ali şöyle şöyle yaptı ,peygamber ondan da yüzünü çevirdi. Sonra dördüncüleri kalktı ve dedi ki ;Hz.Ali şöyle şöyle yaptı, Peygamber dördüncülerine doğru bakarak yüzü gazaptan kızarmış olarak şöyle buyurdu :Ne istiyorsunuz Ali’den? Ne istiyorsunuz Ali’den? Ne istiyorsunuz Ali’den?Ali bendendir ben de ondanım.O benden sonra her müminin velisidir.”(3)

  Sırf şu hadis dahi Hz.Ali’nin masumluğuna ve Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem’den sonra onun her müminin velisi olduğuna ve ona itaatın ve teslimiyyetin vacip olduğuna yetmez mi?Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bundan daha açık ne buyurabilirdi ki ?

  Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem üç kere Ali’den ne istiyorsunuz diye buyuruyor.Yüzü gazaptan kızarmış bir halde.Niçin?Onların Hz.Ali aleyhisselam’ın yaptığının ve emirlerinin karşısında teslim olmayışlarından dolayı.Sonra sabah güneşi gibi net ve açık olarak buyuruyor ki:”Ali bendendir,ben de ondanım.” Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’de bulunan temizlik, fazilet ve diğer


  (1) Menakıb-ı Hârezmi

  (2) Müsned-i Ahmed bin Hanbel c5 sf 356,Hilyet ul Evliya c6 sf 294, Riyad un Nadra c2 sf 171,Kenz ul Ummal c6 sf 154...

  -29-

  tüm kemaller aynı şekilde Hz.Ali aleyhisselam’da ve onun için de geçerlidir.Bu söz kesinlikle bid’at değildir,Camiat-ul Kebire ziyaretinde Hz.Ali ve evlatlarına bakın nasıl hitap ediliyor:

  Hakk sizinledir,sizdedir,sizdendir ve size doğru gelir,Siz hakk ehli ve hakkın madenisiniz,nübüvvet mirası sizdedir,halkın dönüşü sizedir,hesapları sizinledir.”

  Bu duanın başka bir yerinde ise şöyle hitap ediyoruz:“Eğer hayır zikrolursa siz onun başısınız,hayırın kökü,dalı,gövdesi,sığınağı ve son noktası da sizlersiniz.”

  İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem: “O, benden sonra bütün müminlerin velisidir” diye feryad ediyor.Böylece onun hakkı bütün müminlerin boynuna farz oluyor.İmametinin hakikatı ortaya çıkıyor,Velayeti ve hakimiyeti bütün alemde netleşiyor,bize de söyleyecek tek söz kalıyor:Allah O’nun düşmanlarına ,ona buğz edenlere,faziletlerini inkar edenlere,onun aziz rabbimiz katındaki yüce ve övülmüş makamlarını reddedenlere Allah’ın lâneti olsun.

  ONYEDİNCİ HADİS:

  Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurdu ki; “ Kıyamet günü geldiği zaman Ali bin Ebu Talib, Firdevs’de oturacaktır.Firdevs cennetin üzerindedir ve onun da üzerinde alemlerin rabbinin arşı vardır.Onun altından cennetin ırmakları çıkarak cennete yayılır.O nurdan bir kürsünün üzerine oturmuş ve elinde tesnim(1)şarabı vardır.Hz.Ali’den ve onun Ehli Beyt’inden beratı (2) olmayanlar sırat köprüsünü geçemeyecek.Ali cennete bakacak,kendisini sevenleri cennete ,buğz edenleri ise cehenneme sokacaktır.”(3)

  ----------------------------

  (1) Tesnim: Cennetteki en iyi içecektir.Allah,mübarek “Mutaffifin”suresi 27 ve 28.ayeti şerifelerde buyuruyor ki : “Katkısı tesnimdir.Onu sadece Allah’a yakın olanlar içer.”Hadislerimizde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyuruyor ki ;Tesnim cennetteki en iyi içecektir,Onu saf olarak yalnızca Muhammed ve Âl-i Muhammed içecek, velayet ashabına ve sair cennet ehline katkılı verilecek.

  (2) Hz.Ali ve evlatlarının velayetini kabul edenlerle etmeyenleri ayıran kıyamet günündeki mühür.

  (3) Menakıb-ı Harezmi sf 42,Ferâid us Simteyn 54.bab.
  avatar
  CAN DOSTU

  Mesaj Sayısı : 30
  Kayıt tarihi : 21/05/08

  Geri: EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA SAKLANAN GERÇEKLER

  Mesaj tarafından CAN DOSTU Bir Çarş. Mayıs 21, 2008 9:46 am

  BU KIRK HADİSTEN SONRA......  Şaşırmamak elde değil.Ehli Sünnet kitapları Hz.Ali ve evlatlarının faziletleri ile dolup taşıyor.Bütün bu hadisler hakkın onlara hüccetidir,hidayete sesleniştir.Ama ne yazık ki ticaretleri zararda ve işleri kesattır.Amellerinden dolayı hasret içinde ve hüsrandadırlar. “Onların dünyadaki amelleri şaşmıştır.Halbuki iyi işler yaptıklarını zannederler.”(3)
  Onlarla tartışmak için deliller v.s...getirmeyeceğim.Onların delillerinin batıllığı zaten ortadadır.Bu kırk hadisi de getirmemize rağmen onların bu gibi hadisler hakkında neler söylediklerini de biliyoruz.Bazıları kitaplarında yazan bu ve bunun gibi yüzlerce hadisler hakkında zayıf veya tek hadis derler.Bu gibi örümcek ağından örülmüş sözler onlara kıyamet günü ağır bir vebal olarak ödetilecek.Bir diğer grubu ise şeytani ihtiyat ederek ne inkar ne de kabul ederler. “Bu ikisinin arasında sıkışıp kalmış ne onları kabul ederler ne de bunları.”(4)  (1) El Erbain (Ebul Hasan el Kâziruni)sf 105,Künuz ul Hakaik(Menavi el Şafii) sf 141, Yenabi’ul Meveddet sf 235...

  (2) Mübarek “Kehf”suresi 104.ayeti şerife.

  (3) El Erbain (İbni Ebil Fevaris) sf 40.

  (4) Mübarek “Nisa” suresi 143. ayeti şerife.

  -34-

  Üçüncü bir grup alimleri ise bu ve benzeri hadisleri saklarlar ve halk bu gibi hadisleri anlarsa alimlerinin zaaflarını anlar diye halka asla anlatmazlar. Dördüncü bir grup alimleri ise hadislerin manasını değiştirir ve bunların Ehl-i Beyti sadece övdüğünü söyler ve hadisleri pratikte asla uygulamazlar.Onların çok az bir bölümünün basireti artar ve hidayet olur.Bu hadisleri bunun için getirmedik.Bunları Ehl-i Beyte iman etmiş olan genç şiilerin kalplerini ferahlatmak için zikrettik.Tâ ki bilsinler onların hak inancının doğruluğunu dost düşman herkes itiraf etmiştir.Bu anlatılanlar sadece birer örnektir.Aksi halde Ehli Beytin temsilcileri olan alimlerin yazdıkları kitaplar dostların gözüne nur,düşmanın gözüne ise dikendir.Alimlerimizin onların kitaplarından topladıkları yüzlerce nebevi hadis ,Ehli Beytin imametine ,velayetine, masumluklarına,ilimlerine,şefaatlerine,dünya ve ahiretteki makamlarına,onlara itaat etmenin Allah’a itaat etmek,onlara karşı çıkmanın Allah’a karşı çıkmak demek olduğu gibi manalar ifade ettiği açıkça ortadadır.Mesela konuyla ilgilenenler Şehid Kâzi’nin yazıp Ayetullah S.Maraşi’nin yazdığı “İhkak ul Hakk” kitabına veya S.Mir Hâmid Hüseyn el Kehnevi’nin “Abakât ul Envar” adlı eserine ve yine teşeyyü’ bayrağını taşıyan yüce alim Allame Emini’nin “El Gadir” Allame Şerefüddin el Musevi’nin “El Müracaat”ına ve Allame Muzaffer’in “Delâil us Sıdk”adlı kitabına başvurabilirler.....

  Bu güzel isimleri de burada getirmemiz sözümüzü ziynetlendirmek içindir.Artık kendimi tutamayıp sadece şunu söylemek durumundayım:

  Bu ilim sana verildikten sonra da seninle tartışırlarsa de ki:Çağırın evlatlarımızı ve evlatlarınızı,kadınlarımızı ve kadınlarınızı,nefislerimizi ve nefislerinizi.Sonra mübahale edelim ve Allah’ın lanetini yalancılar üzerinde karar kılalım.” (1)

  Evlatlarımız................Yalnız Hasan ve Hüseyndir.

  Kadınlarımız...............Yalnız pak ve temiz Fâtıma’dır.

  Nefislerimiz................Yalnız vasilerin efendisi Haydar’dır.

  Mübahaleyi yapan.......Yalnız Hz.Resulullah’tır.


  (1) Mübarek “Âl-i İmran” suresi 61.ayeti şerife.

  -36-
  Doğan güneş,parlayan ay bu gökler ve yeryüzü sadece onlar ve onların muhabbeti sayesinde vardır.Allah’ın selamıonlara ve onların evlatlarına ve onların şiilerine olsun.Allah’ın laneti de onların düşmanlarına olsun.
  avatar
  CAN DOSTU

  Mesaj Sayısı : 30
  Kayıt tarihi : 21/05/08

  Geri: EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA SAKLANAN GERÇEKLER

  Mesaj tarafından CAN DOSTU Bir Çarş. Mayıs 21, 2008 9:46 am

  LATİFE-İ NURİYYE:  Abdullah bin Eclân el Sekuni der ki:İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Ali ve Fâtıma’nın evi peygamberin hücresi idi. Evlerinin çatısı alemlerin rabbinin arşıydı.Evlerinin temelinden arşa, meleklerin miracına doğru yükselen bir direk vardı.Melekler sabah akşam her saat ve her an vahiy ile nazil olurlardı.Meleklerin ardı arkası kesilmezdi Bir grup çıkarken bir grup nazil olurdu.Allah,Hz.İbrahim’in gözündeki perdeyi kaldırdı tâ ki o arşı dahi gördü.Ama Muhammed,Ali,Fatıma,Hasan ve Hüseyn’in gözünü öyle güçlendirdi ki evlerinin çatısı olarak arştan başka. birşey görmüyorlardı.Rahman’ın arşı onların evinin çatısı olmuştu

  Meleklerin miracı ordaydı ve Rûh rabblerinin izniyle her seferde selamla gelirdi...”(1)

  Sahib bin Abbâd yüzüğünün taşına ne de güzel yazdırmış:

  “Allah’adır tevekkülüm , Ehli Beyt’e tevessülüm.”  Yetmiş fırka dinde ihtilaf eder,

  Resulullah ne de doğru söylemiş

  Bunlardan sadece biri kurtulur,

  Ey akıl ve göz sahibi ne dersin.

  Ehli Beyit helak olan fırka mı,

  Yoksa kurtulanlardan mı ne dersin.

  Helak olan dersen kafir olursun

  Kurtulur dersen yapış ona bırak cahili

  Birini seven onunla haşrolur dersen eğer,

  Dinde ben onlara razı olup sevmişim.

  Ali ve evlatlarını imam olarak bana ver,

  Sen diğerleriyle git ben onları terk etmişim.
  (1) Tefsir ul Burhan c4 sf 487,Emali-i Şeyh Tusi’den

  -37-
  avatar
  CAN DOSTU

  Mesaj Sayısı : 30
  Kayıt tarihi : 21/05/08

  Geri: EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA SAKLANAN GERÇEKLER

  Mesaj tarafından CAN DOSTU Bir Çarş. Mayıs 21, 2008 9:47 am

  İMAM RIZA NURU

  “Veşşâ diyor ki : “Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun.”(1) ayetini İmam Rıza aleyhisselam’a sorduğumda buyurduki:Biz Ehli Beyt zikir ehliyiz.Sorular bize sorulur.Dedim ki:Soru sormak bize vacip midir?Buyurdu ki: Evet.Tekrar arzettim:Peki siz sorularımıza cevap vermek zorunda mısınız?Buyurdu ki :Hayır.İstersek cevaplarız, istersek cevaplamayız.Allah’ın şu ayetini okumadın mı: “Bu bizim sana hediyemizdir.İster onu bağışlarsın istersen saklarsın.Bundan dolayı da hesap vermek zorunda değilsin.(2)”(3).  ___________________________________________

  (1) M übarek “Nahl”suresi 43.ayeti şerife.

  (2) Mübarek “Sad” suresi 39.ayeti şerife.

  (3) Usul ü Kâfi c1 sf 210 ,3.hadisi şerif.

  -31-  *GİRİŞ*  Bütün insanlığın aradığı birşey var.Bütün insanların arzuladığı bir şey.Hayatının bütün dönemlerinde hep onun peşinde koşuyor.  Çiftçi tarlasında onu arıyor,

  İşçi işyerinde,

  Alimler ilim dergahında,

  Doktorlar kliniklerinde,

  Kadınlar evlerinde,

  Çocuklar küçük oyuncaklarında...

  Herkes onun peşinde koşuyor ve ısrarla onu arıyor.Bu şeyin adı:MUTLULUK.

  Herkes onu istiyor ve ona ulaşmayı bekliyor.

  Belki de bazıları mutluluk diye adlandırdıkları şeye kısmen de olsa ulaşıyor. Ama gerçekten de mutlu olabiliyorlar mı acaba?

  Bu konuya girmek istemiyorum.

  Ben manasını bildiğim ve senin de bildiğin mutluluktan bahsetmek istiyorum ey Ali ve evlatlarını seven muhip.

  Hz.Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem’in Hz.Ali aleyhisselam’a hitap ederek buyurduğu bu hadisi şii ve sünni kaynaklar rivayet etmişlerdir:

  “Asıl mutlu,gerçek mutlu ve hakiki mutlu benden sonra sana itaat eden ve senin velayetini kabul edendir.”

  Bunu da biliyoruz ki insanın tanımadığı birine itaat etmesi ve velayetini kabul etmesi mümkün değildir.Gerçek velayet ve itaat ancak marifet ve tanıma ile olur.Bu tanıma ve ilim ise eğer hakiki ilim değilse insanı sıratı mustakime ulaştıracak rehber kesinlikle olamaz.Bu yüzden insan ilmini mutlaka kontrol etmeli ve geliştirmelidir. “Birçok sapıklık vardır ki Kur’an ayeti ile kaplanıp süslenmiş tıpkı bakır dirhemin gümüş kaplama ile kaplandığı gibi.Normalde hakiki sanılır ama işin uzmanları gerçeği hemen anlarlar.”(1)

  Onun için Kur’an-ı Kerim hemen başımızın üstünde sürekli

  feryad ediyor:“İnsan yemeğine bakmalıdır.”(2)


  (1) Bihar ul Envar c2 sf 96, 39.hadisi şeriften.

  (2) Mübarek “Abese”suresi 24.ayet-i şerife.

  -38-


  Bakmamız gereken bu yemeğin hakikatını İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam ,Zeyd-i Şehham’ın sorusunun cevabında şöyle açıklıyor:

  Öğrendiği ilimleri kimden öğrendiğine bakmalıdır.”(1)

  Çünkü Ehli Beyt aleyhimusselam buyurdular:

  “Bizim şiilerimiz olduğunu sanarak başkalarının ipine sarılanlar yalancıdırlar.”(2) Ehli Beyt aleyhimusselama sarılmanın en açık örneği küçük-büyük bütün işlerde onlara başvurulmasıdır.İmam-ı Zaman aleyhisselam,Necef şehrinde görüştüğü Mirza Mehdi İsfahanî’ye şöyle buyurmuyor mu: “Biz Ehli Beyt’in dışındaki bir yoldan ilim aramak,bizlerin inkar olunmamıza sebep olur.”

  Bu söze hiç şaşırmamak gerekir.İmamımız Muhammed Taki aleyhiselam da şöyle buyurmuyor mu: “Her kim bir konuşmacıyı dinlerse ona tapar.Eğer konuşmacı Allah’a dair konuşursa Allah’a tapar.Eğer konuşmacı İblis’in dilinden konuşursa,dinleyen de İblise tapmış olur.”(3)

  Bu rivayetin de açıkladığı gibi konuşmacılar şu iki halden hariç değildir:Ya Allah’tan bahsederler ki bu hakktır.Ya da İblis’ten bahsederler ki bu da batıldır.Üçncü bir şık yoktur.Batılın üstünü örtmek için hakk ile batılı birbirine karıştıranlar ise İblislerin başıdır. Allah hakkında Ehli Beyt imamlarından başka konuşan var mı?Bakın Muhammed bin Müslim İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’dan şu rivayeti naklediyor: Halktan birileri eğer doğru ve hakk söz söylerse onu mutlaka biz Ehli Beytten almıştır.Eğer halktan biri bir konuda doğru bir hüküm vermişse onun anahtarı ve kapısı ve asıl sebebi Ali bin Ebu Talib’tir.Şaşırıp hata yaptıklarında hata kendilerinden kaynaklanır.Doğru karar verdiklerinde o doğrunun kaynağı Ali bin Ebu Talib aleyhisselam’dır.”(4)

  Aynı şekilde İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam buyuruyor ki:

  “Bu evden çıkmayan sözlerin hepsi batıldır.”(5)


  (1)Bihar ul Envar c2 sf 96, 38.hadis.(Mehasin-i Berqi’den)

  (2)Bihar ul Envar c2 sf 98, 49.hadis.İmam Caferi Sâdık aleyhisselam’dan.

  (3)Bihar ul Envar c4 sf 94,30.hadis.Tuhef ul Ukul’den naklederek.

  (4)Bihar ul Envar c2 sf 94, “Mehasin ul Berqi”den.

  (5)Bihar ul Envar c2 sf 94 31.hadis. “Basâir ud Derecât”tan.

  -39-


   Forum Saati Perş. Nis. 19, 2018 10:40 pm