NAKM

DEGERLI DOSTLAR UYE OLARAK BIZIMLE BU YOLDA YURUYUN...
NAKM

Norvecdeki Alevi dusuncesine sahip olan canlarin bulusma noktasi....


  KORKULER KASABASI TARIHI

  Paylaş
  avatar
  NAB.admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 125
  Bosted : norvec
  Kayıt tarihi : 07/02/08

  KORKULER KASABASI TARIHI

  Mesaj tarafından NAB.admin Bir Çarş. Mayıs 21, 2008 3:43 am

  Körküler Kasabası Tarihi
  Yalvaç ilçesinin kuzey-batısında bulunan Körküler Kasabası, ilçeye 18 km. olup; doğusunda Terziler, batısında Kırkbaş, güneyinde Mısırlı ve kuzey-batısında Sağır, kuzey-doğusunda Ayvalı köyleri ile çevrilidir. Yalvaç’a bağlı bir kasaba olarak 30° 45' ve 31° 20' doğu boylamları ile; 38° 10' ve 38° 35' kuzey enlemleri arasında yer alır. 2530 m. yüksekliğindeki Sultan Dağlarının en yalçın kayası olan “Öğlen Kayası”nın güney eteklerinde başlayan “ Kaya Önü” deresinin ova ile son bulduğu derenin iki yakasında içme suyu ve güvenlik sebebiyle kurulmuş şirin bir kasaba olan Körküler’in yükseltisi 1120 m. civarındadır. İklimi Akdeniz, Ege ve İç Anadolu özelliklerini taşır. Daha çok Afyon’un iklimiyle uygunluk arzeder. Türk kültürünün bütün özelliklerini taşıyan Körküler’in nüfusu 3.500 civarındadır. Eski, Yeni, Aşağı ve Pazar adlarıyla dört mahalleden oluşan Körküler 1972’li yıllarda kasaba olmuştur. Halkı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlar. Kuru ziraat yanında, kaynak suları ve göleti sayesinde sulu ziraat da yapılır. Sebzecilik ve meyvecilik iyi sayılır. Tekelik Yaylası, hayvancılık ve özellikle koyunculuk yapmaya elverişlidir. Eskiden varolan dokumacılık, bugün hemen hemen kalmamıştır. Kasaba halkı Yalvaç-Terziler-Körküler-Sağır-Karamık ve Afyon’a giden Şose ve Körküler-Mısırlı-Kumdanlı-Senirkent ve Isparta’ya ulaşan Şose ile ulaşımını sağlar.
  Körküler veya Görgüler (Eski harflerle her ikisi de aynı yazılır) adının anlamına gelince; derleme sözlüğünde Görkü: görgülü kimse; Tarama sözlüğünde Görk: güzellik, yüz güzelliği, meziyet, iyi huy şeklinde verilmiştir. Ayrıca Görklü: güzel, temiz, iyi, mübarek, çekici, gösterişli anlamlarını taşımaktadır. Kırgız Türkçesinde ise Körkü: güzel anlamına gelmektedir. Bu Türkçe anlamı dolayısıyla Körküler ismi başından beri hiç değişmemiştir.
  Pisidya/Isparta-Antiokya/Yalvaç bölgesinde yer alan Körküler’in, tarihi gelişmelere paralel olarak hem tarih öncesi ve hem de tarihi dönemlerde yerleşme alanları bulunmaktadır. Tarih öncesi çağlardan kalma höyükler geç neolitik, kalkolitik ve tunç çağı yerleşmelerinin varlığını göstermektedir. Henüz kasabamızda arkeolojik çalışmalar yapılmamıştır. Tarihi dönemlerde ise Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Selevkoslar, Romalılar ve Bizanslılar bölgenin tarihi akışı içerisinde bölgeye egemen olmuşlardır.
  Tarih öncesi çağların hatırası olarak kasabamızda nasıl höyükler varsa, tarihi çağlarda Roma ve Bizans dönemlerinden de: Gâvurlar Küllüğü, Kirsecik (Kilisecik), Manastır, Örenbağ, Kırkbaş Öreni, Kayaönü Öreni, Sıtma Pınarı Öreni gibi ören yerleri ve isimleri kalmıştır. Son zamanlarda ise Körküler’e yerleşmiş olanlara ait Doğcallı ve Çiftlik Örenleri de vardır.
  Körküler’e ilk yerleşenlerden başka, Yalvaç, Hisarardı, Doğcallı, Kumdanlı, Surk, Sücüllü, Isparta /İlavuz, Afyon /Akarım, Işıklar, Çankırı gibi yörelerden de sülaler gelip yerleşmişlerdir.
  Selçuklular ile Türk İslam kimliğine kavuşan ve Hamidoğulları, Osmanlı, son olarak da Türkiye Cumhuriyetiyle devam eden ve ebediyen devam edecek olan Yalvaç ve bu arada kasabamız Körküler, bugün Türk kültür unsurlarını bünyesinde yaşatmakta ve geliştirerek devam ettirmektedir. Müslüman Araplarla Bizanslıların mücadelesine sahne olan Yalvaç ve yöresi, Anadolu/Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarı II. Kılıçarslan tarafından Bizanslılara karşı 1176’da kazanılan Miryokefalon (Karamık Beli) zaferiyle kesin olarak Türk yurdu olmuş, atalarımız olan Türkmenlerin de gelip yerleştikleri bu bölgeler her yönüyle Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır. Bu Türkleşme döneminde “peygamber, elçi, haberci” anlamında Yalvaç adı ilçemize, “görgülü, gösterişli, güzel, iyi” anlamındaki Körküler de kasabamıza isim olarak verilmiştir. Türk-İslam döneminin hatırası olarak da: Yelken gazi, şehitler yurdu, sultan gibi yer isimleri günümüze kadar kalmıştır.
  Selçuklu Türkiyesi’nde Türk kimliğiyle kurulmuş olan Yalvaç ve çevresi; Salur, Eymür, Bayındır, Bayat, Avşar, Yüreğir, Büğdüz ve Yiva gibi Oğuz boylarının köy, kasaba, mahalle ve semt isimleri olarak günümüze kadar gelmesi bu görüşü doğrulamaktadır. 1375 yılında Osmanlı topraklarına katılan Yalvaç ve yöresi, 1867 vilayet nizamnamesine göre Konya sancağına, 1877 de ise Hamid sancağına bağlanmıştır.
  1877-78 Osmanlı Rus savaşından başlayarak Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşımızda bütün Türk milleti gibi Körkülerli atalarımızda canları ve kanları pahasına bu kutsal vatanı bizlere emanet etmişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında okullaşmaya başlayan Körküler’de, okuma-yazma oranı çevresine göre yüksektir. Bugün ilköğretim okulu ve liselisiyle çağdaş eğitimin ve öğretimin bütün imkânları kullanılarak, kasaba halkının eğitim seviyesi yükseltilmeye çalışılmaktadır.

  Bu çalışmalarda emegi geçen tüm dostlara saygı ve sevgiler.
  _________________
  avatar
  NAB.admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 125
  Bosted : norvec
  Kayıt tarihi : 07/02/08

  Geri: KORKULER KASABASI TARIHI

  Mesaj tarafından NAB.admin Bir Çarş. Mayıs 21, 2008 3:44 am

  Körküler Tarihi ve Sülale
  .
  Körkü önder anlamında olduğundan,Türkler; insani bakımdan fazilet sayılan değerlere,örf ve adetlere önem verilirdi.Yalvaç görgü mahallesi eski bir mahalle olup örf ve adetlerine taviz vermediği,görgüde kusur etmediği bilindiğine göre,Görgülü Görgü kelimeleri genişbir anlam taşıdığından bu yörelerde sık sık kullanılmaktadır. Körküler kasabasının tarihçesinde Önder kelimesinin yerini Körküler, Görgüler olduğu düşünülmektedir. Kasabada bazı tarihi ören yerlerinin varlığı bilindiği halde henüz bir çalışması yapılmadığından Hangi döneme ve kimlere ait olduğu bilinmemektedir.Kuyu pınarı denilen yer çeşmelerin bulunduğu yerdir.Burası yerleşim yeri olup, hava sirkülasyonu olması münasebetiyle yaz aylarında sivri sinek görmek mümkün değildirTicaretle uğraşanların çevre uzak yerlerden her yazın hayvansal ürünler yaptırmaya yada yapmaya geldikleri bilinmektedir. Körküler halkının Katır tırnağı adı ile ürettiği peynir, Peynir yapımında önder olduklarının ifadesidir. Toprak yapısı bakımından taşlı ve kireçli arazinin olması hayvancılıktada Lider olduklarını göstermektedir. Körküler halkının esas yerlileri Türklerin oğuz boylarından olupİlk aile Yalvaç Görgü'den Hacı Koca( Bugün soyadları ŞEN-SARI ve YALÇIN olanlar )ve koca ayan (Bugünkü soyadları AKÇA olan)Kuyu Pınarına yerleşmişlerdir. Yakuplar(Bugünkü soyadı YAĞCI olanlar.)Deli Mehmetler(Bugünkü Soyadları BÜYÜKKORKMAZ ve KORKMAZ olanlar.) İmam oğulları(Bu günkü soyadı GÖDE-DUMLU olanlar) ve iki ailenen yanına yerleşerek Toplam yedi aileden köyün meydanına geldiği bilinmektedir. Baltalı öreninden (DEMİRCİ-ORUÇLAR),Ispartadan KAMİTLER(Bugünkü Soyadları KAMİT olanlar), Mısırlı Öreninden Ali Hocalar,Şeyhler(Bu Günkü Soyadları ŞAHİN olanlar) Kaya önü öreninden (Bugünkü soyadları CEYLAN olanlar)Tosun Paşa Ailesi (Bu günkü soyadları SÜLLÜ olanlar)Tatarlar - Abazalar(Bugünkü Soyadı ÖZKAN olanlar) Kırkbaş öreninden gelen aileler (Bugünkü soyadı KAYA olanlar.)Sur Çakırcal'dan gelen aileler (Bu günkü soyadları ALTINGEYİK olanlar) Kırkbaş öreninden gelen aileler. Eşkiya Deli başlarının başbelasi Beş aile (Küçük İbrahim Gil Bu Günkü Soyadı YILMAZ olanlar.)CARTILLALAR (Bu günkü Soyad CARTILLI-ACILI-COŞKUN-ALTINAY olanlar)DOVCALIDAN´ dan gelenler.Arabaliler (Bugünkü Soyadları ARI-GÖK ve GÖKÇEN olanlar) Galişoğlu (Bugünkü Soyadı EKİZ olanlar) Sücüllüden Keller (Bugünkü soyadı ÇARKACI olanlar) Mevlütler Bu Günkü soyadı GÖKMEN olanlar) gelip yerleşmesiyle köy halkının bu günkü Demografik yapısı oluşmuştur. Yalvaç ilçesinin Tarih ile bir geçmişe sahip olabileceği düşünülerek KÖRKÜLER KASABASI ; HİTİT,FRİGYA,LİDYA,PERSLER,İSKENDER İMPARATORLUĞU ROMA BİZANS ANADOLU SELÇUKLULARI, HAMİTOĞULLARI BEYLİĞİ VE OSMANLI YÖNETİMİNDE KALKMIŞTIR. Bu araştırmaya 2003 Ekim Ayında başlanmış olup 2005 Ocak ayında tamamlanmıştır.Araştırmada Okul Müdürü Mustafa İnan, Tarih öğretmeni Nesimi Şahin, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yücel Döner-Mustafa Yoğurtçu, Coğrafya Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Ali Ersoy tarafından Prof.Dr.Kemal Göde , İsmail Yağcı (yaş 107),Veli Arı (yaş 95) ve Köyü CARTILLI-ACILI-COŞKUN-ALTINAY n ilk nüfus kaydını tutan İsmail Akça 'nın Torunu Hikmet Şen' in bilgilerine baş vurularak Körküler Lisesi Memur Ahmet Cartıllı .
  MEHMET ALİ YILMAZIN katkılarıyla hazırlanmıştır.

  Bu bilimsel çalışmaları yapan ve hazırlayan, yukarıdaki ismi geçen bütün dostlara şahsım ve dernegimiz adına teşekkür ve saygılarımızı sunarız.

   Forum Saati Perş. Nis. 19, 2018 10:47 pm