NAKM

DEGERLI DOSTLAR UYE OLARAK BIZIMLE BU YOLDA YURUYUN...
NAKM

Norvecdeki Alevi dusuncesine sahip olan canlarin bulusma noktasi....


  Alevilik-Bektaşilik, Din Dersleri ve Diyanet

  Paylaş
  avatar
  ali ekiz

  Mesaj Sayısı : 47
  Kayıt tarihi : 20/03/08

  Alevilik-Bektaşilik, Din Dersleri ve Diyanet

  Mesaj tarafından ali ekiz Bir C.tesi Mart 29, 2008 3:41 pm

  “Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”.
  Hacı Bektaş Veli
  a. Konunun Önemi
  Türkiye ilginç bir ülke!... Sorunların çözümü, onların içinden
  çıkılamayacak derecede karmaşık hale getirilmesinde yatıyormuşçasına,
  sorunları çözecek/çözmek durumunda olan birtakım kurum ve kuruluşlar,
  önce sorunları görmezlikten geliyor; sonra da çözermiş gibi yaparak işi
  zamana bırakıyorlar. Kürt sorunu böyle... İrtica sorunu böyle...
  Başörtüsü sorunu böyle...Avrupa Birliği ile ilgili sorunlar böyle...
  Akla gelen hangi önemli sorun varsa, çözmek konusunda irade beyan
  edenlerin bile, sorun çözmek gibi bir niyetlerinin olmadığını,
  sorunların kalıcı hâle gelmesinden yarar umulduğunu düşünmeden edemiyor
  insan... İşte Alevilik-Bektaşilik sorunu da, bu kapsamda giderek
  çözümsüz hale getirilmek istenen sorunlardan birisi... Sorunun çözümünü
  zorlaştıran en önemli husus, konu ile ilgili bilimsel araştırmaların
  yok denilebilecek kadar az olması ve bu alandaki bilgi boşluğunun hem
  keyfi Alevilik inşalarını, hem de konunun farklı açılardan istismarını
  kolaylaştırmasıdır. Siyasilerin bu konu ile ilgili olarak söyledikleri
  her söz, attıkları her adım, sorunu daha da karmaşık hale getirmekten
  başka hiçbir işe yaramıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, esasta bir
  istihdam kurumu olduğu gerçeğini unutup, etkinlik alanını genişleterek
  farklı roller üstlenmeye başlayınca, Alevilik konusunda iyi niyetle
  söylenen birtakım sözler bile, Alevi-Bektaşi kesimi ayağa kaldırmaya
  yetiyor. Sorunun çözümü, öncelikle, konu ile ilgili bilimsel bilginin
  üretilmesinde ve bu bilginin etkili yetkili merciler tarafından
  önemsenmesinde ve değerlendirilmesinde yatmaktadır. Avrupa Birliği
  konusunda müzakere süreci başlamıştır. İlerleme Raporları’nda
  Alevilik-Bektaşilik konusunda dikkat çekilen hususlar bile, bilimsel
  bilginin dışında atılacak her adımın, ileriye yönelik çok ciddi
  sıkıntılar doğurabileceğini göstermiştir.
  Alevilik-Bektaşilik Türkiye’nin bir gerçeğidir. Türk toplumunun
  bir kısmı kendisini “Alevi”, “Bektaşî”, ya da “Alevî-Bektaşî” olarak
  tanımlamaktadır. Ancak, ne kendilerini “Alevî”, “Bektaşî”, ya da
  “Alevî-Bektaşi” diye tanımlayanlar, ne de bu konuda konuşanlar,
  sağlıklı bir bilgi birikimine ve bilimsel verilere dayanarak hareket
  etmektedirler. Örneğin, Alevilerin sayısı hakkında 6,5 milyonla 30
  milyon arasında farklı rakamlar telaffuz edilmektedir. Bu durum,
  Alevî-Sünnî sürtüşmesi şeklinde kendini gösteren veya öyle gösterilmek
  istenen gerginliğin ivme kazanmasına yol açmakta; siyasîlerin, bu
  gerilimden çıkar sağlayan istismarcıların işlerini büyük ölçüde
  kolaylaştırmaktadır. Din istismarının bir boyutu da,
  “Alevilik-Bektaşilik”le ilgili söylem biçimlerinde ortaya çıkmaktadır.
  Alevilik-Bektaşilik konusunda doğru bilgi ve sağlam belgelerle halkın
  aydınlatılması, bilinçli olarak oluşturulmak istenilen Alevî-Sünnî
  geriliminin kaynaklarının kurutulması anlamına geleceği gibi; bu bilgi
  boşluğundan yararlanarak çıkarları doğrultusunda bir
  Alevilik-Bektaşilik inşa etmek isteyen birtakım istismarcıların çanına
  ot tıkayacaktır. Bütün sorunlarda olduğu gibi, bu konuda da bize yol
  gösterecek olan bilimdir. Alevîlik-Bektaşilik konusundaki bilgi
  boşluğu, aynı zamanda ciddi bir kavram kargaşasına yol açmaktadır. Şiî,
  Ca’ferî, Nusayrî, Rafizî, Kızılbaş, Çepni, Tahtacı, Alevi ve Bektaşî
  kavramları genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Bu durum, sağlıklı
  düşünmeyi zorlaştırmakta ve konunun doğru anlaşılmasını
  engellemektedir. Ayrıca, milli birlik ve beraberliğimiz de bu durumdan
  yara almaktadır.
  Alevilik, kelime olarak Hz. Ali’nin soyundan gelmek, onun soyuna
  mensup olmak anlamına gelmektedir. Hz. Ali’nin çocukları Hasan’ın
  soyundan olanlara Şerif, Hüseyin’in soyundan olanlara da Seyyid
  denmektedir. Alevi kelimesinin bu kök anlamı, tarihsel akış içerisinde
  farklılaşarak genişlemiştir. Mesela, öz be öz Türk olan Alevi
  Dedeleri’nin “Seyyid”liği meselesi, ilginç bir araştırma konusu olarak
  önümüzde durmaktadır. Soy bakımından Hz. Ali ile hiç alakası olmayan,
  ancak, silsilesi Hz. Ali kanalıyla Hz. Peygamber’e ulaşan tarikatlara
  da “Alevi” sıfatı verilmiştir. Tarihte, özellikle Zeydilerin
  gerçekleştirdikleri birtakım isyanlardan “Alevi isyanları” diye söz
  edilmektedir. Alevi, Hz. Ali’nin taraftarı olmak anlamına da
  gelmektedir. Ali taraftarlığının tarihteki sosyolojik karşılığı “Şiatu
  Ali”, ya da “Şia” olmuştur. Şia, hicri ikinci asırdan itibaren bir
  şemsiye kavram hâline gelmiş; bünyesinde pek çok fırkayı
  barındırmıştır. Ancak, bütün bu kullanılış biçimlerinin, konumuz olan
  Alevilik-Bektaşilik’le doğrudan herhangi bir ilgisinin olmadığını hemen
  belirtmekte fayda vardır.
  Türk tarihinde Alevilik, ya da yaygın kullanılışı ile
  Alevilik-Bektaşilik, 19. asrın sonlarından itibaren, Türkiye’de yaşayan
  Kızılbaş, Bektaşi, Tahtacı, Çepni, Sıraç vb. zümreleri ifade etmek için
  kullanılmaya başlanmıştır. Maalesef, bu kavramın şemsiye kavram hâline
  geliş sürecinde ve daha sonrasında, bilerek, ya da bilmeyerek bu
  grupların Sünni olmadıkları hususuna ciddi olarak vurgu yapılmıştır.
  Ancak, Sünni olmadığını söylemenin, “ne olduğunu söylemek” anlamına
  gelmediği çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Sonuçta,
  Alevilik-Bektaşilik, bir anlamda Sünnilik karşıtlığı olarak
  tanımlanmaya başlanmıştır. Bu durum, Türklük ve Müslümanlık ortak
  paydasından rahatsız olan bazı kimselerin işini kolaylaştırmıştır.
  İşte, Alevilik-Bektaşilik konusunda kafa karışıklığının en önemli
  sebeplerinden birisi de budur.

   Forum Saati Perş. Nis. 19, 2018 10:36 pm