NAKM

DEGERLI DOSTLAR UYE OLARAK BIZIMLE BU YOLDA YURUYUN...
NAKM

Norvecdeki Alevi dusuncesine sahip olan canlarin bulusma noktasi....


  Anadolu Alevili?i Islam'?n T?rk?e yorumudur.

  Paylaş

  ALEVI

  Mesaj Sayısı : 14
  Kayıt tarihi : 21/03/08

  Anadolu Alevili?i Islam'?n T?rk?e yorumudur.

  Mesaj tarafından ALEVI Bir Cuma Mart 21, 2008 7:07 pm

  Alevilik asla ?iilik olmadi, Alevilik Islam'in Türkçe yorumudur

  Alevilik asla ?iilik olmadi, Alevilik Türk'e öz bir inanç felsefesidir Islam'in Türkçe yorumudur. Alevilik Caferilikte degildir, Caferilik tıpkı sünnilik gibi ARAP veya ?RAN kültürünü yansıtmaktadır. Aleviliğin-Kızılbaşlığın imamı yoktur topluluklar tarafından meydana gelmiştir. Dedeleri-Pirleri-Abdalları-Kamları vardır. Alevi toplumunun düşüngücü çok gelişmiştir Tanri inancını, peygamber inancını, hz.AL? ve on iki Imam inancını yargılarlar. Kafalarında sorgularlar bu yüzden aydınlık ilerici düşün adamları yetiştirmişlerdir. OYUNA GET?R?LMED???M?Z? TEKRAR Y?NELEY?P, CAFER?L??EDE çok büyük saygım olduğunu birbirimize sadece oniki Imam ve HZ.AL? sevgisi ile ortak noktalarımızın bulunduğunu söylemek isterim.
  Alevilik, Türk’e özgüdür, onun ?slam öncesi değerlerinin, ?slama karşın ama onun görüntüsü altında yaşatılmasıdır. Türk Alevilik ve Bektaşiliğinin ana kaynağı Türk kültürü ve eski Türk dinidir.

  Alevilik ise, Kürt kökenli değildir. Türkçe kökenlidir. Çünkü Aleviliğin kurucusu olarak kabul edilen Hacı Bektaş-ı Veli, Türk’tür. Türkçe konuşup yazmıştır. Pir Sultan Abdal, ?ah ?smail, Yunus Emre, Fuzuli gibi önemli Alevi düşünür ve dava adamları Türkçe, Farsça vs. yazmış ve konuşmuşlardır.
  Bugüne kadar hiçbir klasik Alevi düşünürünün Kürtçe konuşup yazdığına tanık olunmamıştır. Kürtçe konuş**** Doğu Anadolu’da Alevi Cem ayinlerinde söylenen deyişlerin esas olarak Türkçe okunmasının kaynağı da bu olsa gerekir.

  Mesela Alevilerin Türklügüne gelince, Akkoyunlular, Karakoyunlular gene öyle. Bugün Dersim’in hangi yöresine giderseniz gidiniz koç başlı mezar heykellerine rastlarsınız. Koçgiri bölgesinde de koç başlı mezarlar oldukça hakimdir. Bu da onların kökeninin nerelere kadar gittiğini yani hangi etnik boya dayandığını yani Türk kökenli olduklarının bir kanıtıdır.

  Doğrusu Türkçe konuşan, Arapça konuşan, Kurmaç konuşan, Dimilli konuşan Alevi-Türkmenler olacaktır. Toplumların etnik kökenini konuştukları dil değil genetik ve kültürler benzerlikleri belirler. Aşiret ve boy baglari incelediği zaman bu dilleri konuşan Türkmenlerin aynı soydan geldileri görülecektir.

  Görünüşte ?slamı kabul etmek ama gerçekte ve uygulamada kendi töresini, buna temel oluşturan inançlarını sürdürmek...
  Aleviliğin temelleri Orta Asya’da atıldığına ve bu temeller üzerinde Anadolu’da Türk’e özgü olarak varlık kazandığına ve ?slami kisveyle ?slam öncesi Türk töresi ve inancın yaşatılması olduğuna göre, Hz. Ali’nin Alevilikteki eşsiz ve saygın yeri nasıl açıklanacaktır?
  Ehl-i beyt’in Arap egemenlerince zulme uğratıldığı tarihsel bir gerçektir. Türkler de yaşadıkları bölgelerin egemenlerince zulüm altında inletilmişlerdir. ?slamiyeti belirtilen biçimde kabul eden Türkler için, Ehl-i beyt ve özellikle de Hz. Ali’ye duyulan yakınlık ve sevgi, bu açıdan ve simgesel bir bağlılık olarak değerlendirilmelidir.

  ?ran Aleviliği (?ia) tanımlaması doğru bir tanımlama değildir. ?ranli şia ile Alevinin tek ortak noktası ?mam Cafer mezhebinden ve ehli beyt taraftarı olmaktır. Başka hiç bir ortak yön yoktur. Aleviler şia değildir.

   Forum Saati Perş. Nis. 19, 2018 10:49 pm