NAKM

DEGERLI DOSTLAR UYE OLARAK BIZIMLE BU YOLDA YURUYUN...
NAKM

Norvecdeki Alevi dusuncesine sahip olan canlarin bulusma noktasi....


  Imam Cafer buyrugundan : IMAN NEDIR?

  Paylaş

  ALEVI

  Mesaj Sayısı : 14
  Kayıt tarihi : 21/03/08

  Imam Cafer buyrugundan : IMAN NEDIR?

  Mesaj tarafından ALEVI Bir Cuma Mart 21, 2008 6:53 pm

  IMAM CAFER BUYRUGUNDAN


  Her âkil ve baliğ olana lâzımdır ki bu cihana geldim, insan sulbünden âdem oldum, elhamdü-lillâh deyüp ?MAN ve ?SLAM'ı öğrenip Allah Teâlâ hazretlerinin birliğine ve Resul aleyhisselâmm haklığına inanmak farz-ı ayn'dır.
  Amma ki bir âdem âkil ve baliğ olıcak fikr etmeli ki Hak Teâlâ her mahlûka bir peygamber göndermiş. ?şte ben de Muhammed ümmetiyim deyüp Cebrâil-i Nâmus-ı ekber hazret-i Mevlâ'nın katından herne ki getürdi ise hoca'ya varup, Kur'ân'dan ve Hadîs'ten her ne buyurur ise öğrenmeye gayret eyleye. Eğer okumak nasip olmaz ise, okuyup yazanlardan kâmil mürşid meclisine varup ilm-i hâlim öğ-renüp "Men aref..." sırrına erüp Hakk'a vâsıl ola. Allah birliğine ikrar edüp kimseye muhtaç olmaya. Buna aklen ve naklen delilimiz vardır:
  Naklen delilimiz Hayy-ül-Kayyum'dur. Aklen delilimiz: Bu yerler ve gökler içinde olan mahlûkatlar vücuda gelmezdi ve bundan malum oldu ki Allah teâlâ diridir, tebdil ve tağyir olmaz. Allah Teâlâ'nın yüz dört kitaptan mâadası suhuf dur. On suhuf Adem aleyhisselâma indi, elli su-huf ?it aleyhisselâma indi, otuz suhuf ?dris aleyhisselâma indi, On şuhuf ?brahim aleyhisselâma indi. Ve dahi ?ncil ?sa'ya Tevrat Musa'ya, Zebur Davut'a, Kur'ân Muhammed aleyhisselâma nazil olmuştur.
  Yüz yirmi dört bin peygamber ve bir rivayette ikiyüz yirmi dört bin peygamber gelmiştir. ?çinde üçyüz on üçüne Resul derler, ondan mâadasına Nebi derler. Nebi deyü il-hâm-ı ilâhisi olup da kitabı olmayana derler. Resul deyü il-hâm-ı ilâhisi olana derler. Her er'in ve her avretin üzerine farz-ı ayındır hangi dinde ve hangi mezhepte ve hangi millette ve hangi peygamberin ümmeti olduğunu bilüp; dîn neye derler ve iman neye derler, bilmek farz-ı ayn'dır.
  ?mam şuna derler ki Cebrail aleyhisselam vasıtasiyle Hak celle ve alâ hazretlerinin indinden Sultân-ı Enbiyâ Efendimize getirdiği hazret-i Kur'ân içinde her ne emir olundu ise ona iman etmek... ?şte iman budur.

  Bu Kitabi da her aleviye tavsiye ediyorum, son günlerde biz alevilere, namaz, iman, hayir-serr kaderi satmak isteyenler var

  bizi kendileri gibi yapmak isteyenler var...asimile yapmak isteyenler

  onun icin *** *** öz kaynaklardan yazma gerekliligini duyiyorum

  bunu okuyun lütfen saygilarimla

  saygilarimla

   Forum Saati Perş. Nis. 19, 2018 10:53 pm