NAKM

DEGERLI DOSTLAR UYE OLARAK BIZIMLE BU YOLDA YURUYUN...

NAKM - NABID

Norvecdeki Alevi dusuncesine sahip olan canlarin bulusma noktasi....


NORVEC ALEVILER BIRLIGI HAKKINDA
Norvec alevi birligi norvecte yaşayan Alevilerin kurul olarak gücünü Alevi-Bektaşi inancından alır ve bütün çalışmalarını bu temeller altında yürütür. NAB´nin temel amacı Norvc´te yaşayan Alevi kitlesinin, inançsal ve kültürel benliklerini, haklarını, ve felsefi değerlerini koruması ve gelişirmeleri için çalışmalar yapmaktır. Alevi kitlesinin kültürel benliklerini, inanç ve felsefesini geliştirmeleri için çalışmalar yapmaktır ve aynı anlamda kendi öz kültürlerini ve kimliklerini koruyarak bulundukları ülke haklarıyla kaynaşmasıdır diğer milletlerle barışsal yaşam için çabada bulunma · Alevilerin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlalrını karşılama, · Alevi inancını Türkiye´de Anayasal teminat altına almak için çalışmalar yapar, · karşılıklı hoşgörü ülkelerine dayanarak değişik inanç ve kültürden insanların birlikte, barış içinde yaşamalarını teşvik eder · Alevi- Bektaşi kültür ve öğretisinin taşıyıcıları konumunda olan ozan, dede ve benzeri kişiliklerin anılarının yaşatılması · dinsel inanç ve mezhepler arasında karşılıklı saygı ve sevgi ortamının yaratılması, ön yargıların ortadan kaldırılması konusuna özen gösterir ve bu uğurda gereken tüm çalışmaları yapar. Toplumda hoş görüyü, barışı kalıcı kılmak için tüm Norvec’te Alevi inanç ve düşüncesini benimseyen ve destekleyen demokratik, laik, inançsal, kültürel ve siyasi örgüt ve kurumlarla ilişkiye geçer, gerektiğinde birlikte çalışmalar yapar, · insanların ayrı ırklara, dinlere, inançlara, mezheplere, dillere ve cinsiyetlere tabi olmasından doğacak tüm ayrıcalıklı uygulamalara kökünden karşı çıkar. Kadın hakları konusunda özellikle saygılı olmayı ilke edinir ve onların toplumda eşit hak ve koşullara kavuşturulması doğrultusunda gereken her çalışmayı yapar, · tüm yerli ve göçmenlerin eşit haklar temelinde birlikte yaşamını amaçlar, barış ve halkların dostluğu ilkelerinin uygulanması için mücadele verirBILiM BİZİM YOLUMUZDUR, SEVGİ BİZİM DİNİMİZDİR ‘İman / inanmak akıl, mantık, bilim ve sevgi üzeredir.’‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.’Olayları açıklar, yorumlarken bilim, akıl-mantık ve sevgiye başvururuz.Tutuculuk, hurafe, mucize, nazar, muska vs. akıl mantık bilim dışı olgulardan uzak durur, çağın koşullarına ayak uydurur, zaman ve mekânı göz önünde bulundururuz.Her şeyi bilimsel araştırır yorumlar, bilimsel girişimleri destekleriz. Bilim ve sevgi yolundan gitmeyi en doğru yol ve en güzel inanç ve ibadet olarak kabul ederiz. KÂBEMİZ, KİTABIMIZ, iNANCIMIZ iNSANDIR. ‘Her ne arasan kendinde ara.’‘Vahdeti Mevcut, Vahdeti vücut’‘Okunacak en büyük kitap insandır.’‘Enel-Hak. (hakikat, tanrı benim)’İnsan ve insanlığın mutluluğunu her şeyden üstün tutar, insana zulüm edilmesine karşı çıkarız.Gerçekleri hayal dünyasında aramayız. Hakkı (tanrıyı) alemde tüm varlığın birliğinde ve en mükemmel varlık olan İNSANDA biliriz.Tüm insan ve canlıları kutsal kabul eder, doğanın kuralları içinde özgürce ve barış içinde yasama ve gelişme hakkını savunur, doğanın (çevrenin) korunması için mücadele ederiz.İnsanların fiziksel ve ruhsal olarak zehirleyen uyuşturucu maddeler ve insanlık dışı düşüncelere karşı çıkarız.. Donmuş düşünce ve fikirleri kabul etmez, insanın her çağda her şeyin daha güzelini yaratabileceğine KAMLİ (olgun bilgin) İNSAN olabileceğine inanırız.72 MİLLETE BİR BAKARIZ. İnsanlar arasında din, dil, ırk, milliyet ayrımı gözetmeyiz.Ne mutlu Türküm, Ne mutlu Kürdüm, vs.. den önce, NE MUTLU İNSANIM deriz..İnsan ve doğa sevgisini; Vatan, millet, bayrak, devlet, devlet adamı sevgisinden önde tutarız. Halkların kendi kaderini tayın hakkını, tüm halklara, eşit yasal hakların verilmesini ve halkların barış içinde kardeşçe bir arada yasamasını savunuruz.Her koşulda, temel İNSAN HAK ve özgürlüklerine SAYGI gösteri. İnsan hakları evrensel beyannamesinin daha da gelişmesi için çalışırız.Başka din, dil, ırk, millet, cinsiyet ve düşüncelerin, hakkına saygılı olan görüşlere ve insanlara, bizde saygılı ve hoşgörülü olur, onlarla barış içinde yasar. Aksi durumda karşı tavır alırız. Milliyetçi, ırkçılık temeline dayanan düşünce, çalışma ve örgütlenmeyi kabul etmeyiz. Renk, ırk, milliyet cinsiyet, din ve dil ayrımı dan dolayı yapılan her türlü baskı, şiddet, katliamlara, faşist, ırkçı ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele ederiz.Alevilik, ülke sınırlarını aşan, değişik ulusların/ırkların benimsediği İNSANI temel alan kendine özgü bir inançtır. İnsanlığı her şeyden üstün tuttuğumuz için, kurumlar olarak eylemlerimizde milli bayrak veya devlet adamlarını simge olarak kullanmayız. İnanç ibadet yerlerinde (Cemlerimizde) bayrak ve devlet adamlarının resimlerinin, asılmasını uygun görmeyiz. Bunların yerine, Alevi sembolleri veya ulularının resimleri ve sözlerinin asarız. KADIN, ERKEK AYIRMAYIZ. ‘Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.Hakikin yarattığı her şey yerli yerindeBizim nazarımızda kadın-erkek farkı yokNoksanlık, eksiklik senin görüşlerinde’Kadın ve erkeği; Cemde CAN, evde ES, hayatta YOLDAS kabul ederiz.Kadın ve erkeği; iste, asta, cemde, cemaatte, söz ve karar ve eylemde yönetimlerde eşit görür, ayrım yapmayız.Cinsiyeti değil, insanların gönül rızasını sevgi ve askı, yaratıcı görür, üstün tutarız.Kadınlara yapılan baskıya karşı çıkar. Kadınlarında eğitim alıp, hayatın her alanında erkeklerle eşit olması, tüm kurum ve organlarımızda kadınlara öncelik tanırız.. Sevgiye dayalı evlilik, birliktelikleri savunur, bu konuda aile/çevre baskısı yapılmasına karşı çıkarız.Ar, namusu, iki kulak arasında bilir. Kadın erkek canların, (gençlerin) çiftlerin gerçek sevgiye dayalı, aklı salim, sorumlu, sevgilerine sadık (edb-li) yetişmeleri ve yaşamaları için çalışırız.Aklı salim insanların, gönül rızasına dayalı özgür düşüncesine ve eylemlerine, saygı duyarız.NAZLUMUN YANINDA OLUR, ZALİME KARŞI DURURUZ. Gelin canlar bir olalımYoksulun hakkın alalımZalime kılıç çalalımTvekül tütaal-Allah (Grisi Allah a kalsın)‘Hak yemeyiz, hak yedirmeyiz, haksızlığa boyun eğmeyiz.’ Mazlumun yanında olur, zalime (Zülfükar çalar) karşı dururuz.Cana kıyılmasına, idam cezasına karşı çıkar, CAN kıyanı ömür boyu yol düşkünü sayarız. Aleviliğin ilkelerini çiğneyeni, kendini yeniden kanıtlayana kadar ‘yol düşkünü’ sayarız.‘Bir olup, iri olup, diri olup, gür olup’ İnsanın insanı ezmesine, kıymasına neden olan sebepleri (sınıfları, sistemleri) ortadan kaldırmayı hedefleriz.İnsanlık inancımız, bilincimiz, güç ve direncidir. Bu yolda ser verir, sır vermeyiz, İmam Hüseyin, Pir Sultanların yolundan dönmeyiz.. ELİMİZE, DİLİMİZE, BELİMİZE SAHİP OLURUZ. Alevilikte kişisel ibadetin yeri, zamanı, mekanı, ve şekli yoktur. Her an kamili insan olmaya, kendi ve tüm insanlığın mutluluğu için çalışmayı ‘halka hizmeti’ en birincil görev ibadet biliriz.Kendimize reva görmediğimizi başkasına uygulamayız.. Elle koymadığımızı almayız. Kulağımızla duymadığımızı (yalan) söylemeyiz. İnsanı sever, seveni aldatmaz, gönül rızası ile hareket ederiz. EDEBİLİ, elimize dilimize belimize sahip olmayı, daimi ibadet biliriz..BÜTÜN EVREN GİBİ SEMAH DÖNER, SÜREKLİ EVRİMİ SÜREKLİ DEVRİMİ, GELİŞMEYİ SAVUNURUZ. Bütün evren semah döner.Aşkından ateşler yanarAslına ermektir hünerBeş vakitle avunmayız‘Hiçbir şey yoktan var olmaz, varolan ebediyen yok edilemez’.Alemde var olan hiçbir şeyin, veya düşüncenin yüzde yüz doğru olamayacağı ve her şey her zaman hareket edip, değişip geliştiğini ve her şeyin aslına döndüğü ilkesini kabul ederiz.Değişmez kuralları kabul etmez.Sevgi için, barış için, insanca yasamak için, her zaman, her dinden, düşünceden, politikadan, kültürden, insan için en iyisini seçip almayı, en doğru ve evrimsel bir ilke kabul eder.‘Her çiçekten öz alıp, bal yapmayı ’. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlamayı kendine görev edinir.EVRİM: hareket ve değişimdir; Alemi, doğayı değiştiren ışıktır (enerjidir) eylemdir. Toplumu ve insanı değiştiren doğal ihtiyaçlar, muhabbet ve sevgidir /aşktır. ( Aşk ile gelir, Aşk ile yaşar, gideceğimiz yere aşk ile gideriz. Her daim aşk ateşi ile yanarız.)CEM OLUR BİRLEŞİR, MÜSAHİP OLUR ACI TATLI LOKMAYI, YARİN YANAGINDAN GAYRISINI PAYLASIRIZ. CEM olmak, BİR olmak, birleşmek, musahip olmak ‘acı-tatlı lokmayı, yarin yanağından gayrsını paylaşmaktır.İnsanların, maddi, manevi birlik, dayanışma yardımlaşma, kişisel ve toplumsal musahipliğini ve kardeşliğini savunuruz.Aleviliği benimseyenler, Alevi kimlikli derneklere üye olmalı ve CEM kurumu etrafında birleşmelidir. Alevilerin yeni baskılara ve katliamlara maruz kalmamaları için mücadele etmelidir. Alevi kurumları (dernekleri) inançsal, sosyal, kültürel, eğitimsel, ekonomik ve siyasal bütünlük içinde örgütlenir faaliyet yürütür.Aleviler tüm insanlarla toplumsal BİRLİGİ, CEMİ; bir üst düzeyde, tüm demokratik bilim ve sevgi yanlısı insanları kapsayacak şekilde, Aleviliğin ilkeleri ile uyum içinde olan demokratik derneklerde, sendikalarda, genel kitle örgütleri ve partilerde birliği sağlamayı hedefler.Aleviliğin ebedi amacı; Dünyada CEM, ‘Dünyada cennettir’. Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, insanın insanca, birlikte yasayacağı bir düzendir. Sonuçta, bu amaç için çalışırız.MHABBETİ, KAMİLİ İNSAN OLMANIN OKULU BİLİRİZ. Her insan okuyup kendini geliştirmesine olanak sağlanması için mücadele ederiz. Fakat hızla gelişen bilim ve teknoloji çağında, bir insanın her alanda okuyup bilgi sahibi olması imkânsızdır.Toplumun gerisinde kalmamak, çağa ayak uydurmak ona yön vermek için, insanlar sürekli bir bileri ile muhabbet edip, edindikleri bilgileri birbirine aktarmalıdır.Alevilikte muhabbet sürekli öğrenmenin, sürekli gelişmenin, olgun bilgin (kamili) insan olmanın okuludur. Bu nedenle, bize bir kelime öğretene, dost, dost diye dosta gider, kapısına köle bile oluruz.Eğitimde tarafsızlığı (din devlet ve ideolojilerden bağımsızlığı), ve eğitimde parası olan olmayan herkese fırsat eşitliğini savunuruz.Düşüncede sonsuz özgürlüğü öneri ve tartışmayı, kararda çoğulcu katılım ve demokrasiyi, eylemde kesin birliği savunur. Allah dahil her şeyi tartışır, azınlığın çoğunluk olma hakkını korur, çoğunluğun kararına uyar, her yerde demokrasi ve eşitliği savunuruz.HER İNANCA SAYGI DUYAR FAKAT BOYUNDURUG ALTINA GİRMEYİZ, LAİKİZ LAİKLİGİ SAVUNURUZ. Bizce lâiklik: din ve devlet islerinin tamamen (birbirlerinden) ayrılmasıdır. Devletin dini olmaz, herhangi bir inancın, ideolojinin temsilcisi olamaz, her hangi bir mezhebi/inancı destekleyemez.İnsanların, din ve tanrı inancını: İnsanların insanca yasama özleminin bir sonucudur.Devletin, hakim sınıfların, ideolojilerin veya bazı gözü açık sahte (ana, dede, hacı hocaların) insanların inançlarını kendi çıkarları için kullanmalarına, insanların inançlarını sömürmelerine karşıyız..Din, inanç kurumları içinde de demokrasi ve eşitliği savunuruz. Din ve inançlar, halkımızın modern demokratik eşit ve uygar bir toplum haline gelmesine engel değil destek olmalıdır. Dinin devlet idaresi, hukuk ve eğitimi, bu kurumlarında da dini baskı altına almasını kabul etmeyiz. Din ve inanç kurumları özerk olmalıdır, zorunlu din dersleri ve devlet altındaki Diyanet İşleri kurumu kaldırılmalıdır. Bir inancın diğer bir inanç üzerinde egemenlik kurması kabul edilemez. Bütün din ve inançlardaki insanlık için güzel olan yanları, insanlığın ortak dini, ahlâki değerleridir. Sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız.. HER ÇİÇEKTEN ÖZ ALIR BAL YAPARIZ, ALEVİLIGİN GEÇMİŞİNE GELECEGİNE SAHİP ÇIKARIZ. Halımızı hal eyledikYolumuzu yol eyledikHer çiçekten bal eyledikArıya saydılar biziAlevilik birçok din, kültür ve düşüncelerin insanlık için olumlu yönlerini kapsayan bağımsız bir inanç sistemidir. İnsanı iyiye güzele doğruya götüren bir yoldur.Alevilik Asya, Avrupa, Afrika kıtalarından, çeşitli inanç ve kültürlerin Anadolu'da Hünkar Bektaşi Veli ocağında kaynayıp pişen bir "Aşure tatlısı" tatlısıdır..İslam dini, kuranı ve bütün dinleri ve kutsal kitapları (batini) öz anlamda yorumlar. Her çağda insanlara doğru güzel iyiyi, hakliyi gösteren ve insanlığa faydası olan yanlarına sahip çıkarız.İslam içinde Ehli-Beyte, Hz. Ali'den, Hüseyin'e ve sonradan gelen Eba-Müslüm, Babailer, Mansur, Nesimi, Hünkar Bektaşi Veli, Yunus Emre, Pir Sultan, Bedreddin’lere ve onlar gibi olan her uluya sahip çıkar sevgi besleriz ve insanlık yoluna PİR olanın peşinden gideriz.Alevi kültürünü, edep erkânını, yaşam biçimini, felsefesini, müziğini, bütün insanlığa tanıtmak onlarla paylaşmak için çalışır, ve bütün kültürlerden özler alarak Aleviliğin sürekli gelişmesi için çalışırız.Bugün Türkiye"de ve dünyada Aleviliğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, mazlum ezilen halklar için mücadele vermişi ve veren ilerici devrimci demokrat kişi ve kuruluşlara sahip çıkar, destekleriz.Alevilerin varlığını tanıyan, insan hak ve özgürlüklerini savunan, bütün kurumları doğal müttefik sayar, yobaz, faşist, emperyalist ve tüm gerici güçlere karşı mücadele ederiz.ALEVİLİK İNANCIMIZ, BİLİNCİMİZ, DİRENCİMİZ, SEVGİMİZDİR. Bu ilkeler tarihin imtihanına dayanmış, Aleviliğin evrensel ilkeleridir. Bu ilkelere yenisi eklenebilir, eskiyen çıkarılabilir. Fakat bu değişikliklere Alevi toplumu ‘kılı kırk yararak ’ değerlendirip karar vermelidir. Çünkü bu ilkeler yürürlükte olduğu sürece kanun gibi bağlayıcıdır ve Alevi toplumunun kimliğini, amaç ve gideceği yolu belirlemektedir.Yukarıdaki ilkeler, Alevilik: İNANCIMIZ BİLİNCİMİZ DİRENCİMİZ SEVGİMİZDİR bütün dostlara şahsım ve bu site adına teşekkür ve saygılarımızı sunarız._________________ADMINMARQUEE> Mehmet ali : 553818

En son konular

» BIZE AIT VIDEOLAR...
Ptsi Haz. 02, 2008 12:41 pm tarafından NAB.admin

» YOLA MERHABA ETKINLIGI
Salı Mayıs 27, 2008 3:58 pm tarafından Misafir

» ALEVILERE ACIK MEKTUBDUR..
Salı Mayıs 27, 2008 11:14 am tarafından NAB.admin

» BIRILERI BIRSEYLERMI TEZGAHLIYOR
Salı Mayıs 27, 2008 11:02 am tarafından NAB.admin

» GLOBALLESME VE ALEVILIK..
Salı Mayıs 27, 2008 10:57 am tarafından NAB.admin

» yolun sonu gorunuyor.
Salı Mayıs 27, 2008 10:56 am tarafından NAB.admin

» YÜZYILLARIN İÇİNDEN ALEVİLERİN CEM İBADETİ
Salı Mayıs 27, 2008 10:53 am tarafından NAB.admin

» NAMAZ CAMI ve CEM
Salı Mayıs 27, 2008 10:47 am tarafından NAB.admin

» GÜNÜMÜZ ALEVİLİĞİNE BAKIŞLAR
Salı Mayıs 27, 2008 10:18 am tarafından NAB.admin

» Mit ve Gerçeklik Arasında: Alevilikte Ehlibeyt
Salı Mayıs 27, 2008 10:13 am tarafından NAB.admin

» ALEVICE YASAM CELISKILERE SONDUR,
C.tesi Mayıs 24, 2008 1:50 pm tarafından NAB.admin

» AKIL TUTULMASI VE NAMAZ.
C.tesi Mayıs 24, 2008 1:49 pm tarafından NAB.admin

» ALEVI INANCININ GERCEKLIGI VE NAMAZ.
C.tesi Mayıs 24, 2008 1:46 pm tarafından NAB.admin

» HZ,MUHAMMED SAV
C.tesi Mayıs 24, 2008 1:44 pm tarafından NAB.admin

» ALEVI GENCLIGININ TARIHSEL SORUMLULUGU.
C.tesi Mayıs 24, 2008 1:42 pm tarafından NAB.admin

» SORULARLA ALEVILIK..
C.tesi Mayıs 24, 2008 1:37 pm tarafından NAB.admin

» LAİK TÜRKİYE İÇİN
Çarş. Mayıs 21, 2008 9:59 am tarafından CAN DOSTU

» MEDİNE VESİKASI
Çarş. Mayıs 21, 2008 9:53 am tarafından CAN DOSTU

» EHLİ SÜNNET KİTAPLARINDA SAKLANAN GERÇEKLER
Çarş. Mayıs 21, 2008 9:47 am tarafından CAN DOSTU

» KULUN MEVLASINA HEDİYESİ...
Çarş. Mayıs 21, 2008 9:37 am tarafından CAN DOSTU

» candostu videolari
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:50 am tarafından CAN DOSTU

» can dostundan videolar.
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:44 am tarafından CAN DOSTU

» birde benden izleyin
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:40 am tarafından CAN DOSTU

» askerlik hatiramdir.
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:37 am tarafından CAN DOSTU

» ALEVI KIMDIR.
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:08 am tarafından NAB.admin

» UC SUNNET YEDI FARZ.
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:07 am tarafından NAB.admin

» ONIKI HIZMET NEDIR.
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:06 am tarafından NAB.admin

» NEDEN KURBAN BAYRAMI
Çarş. Mayıs 21, 2008 5:01 am tarafından NAB.admin

» SUNNILIK VE SIALIKLA ILISKISI
Çarş. Mayıs 21, 2008 4:59 am tarafından NAB.admin

» ALEVILER VE KURTCULUK.
Çarş. Mayıs 21, 2008 4:58 am tarafından NAB.admin

Kimler hatta?

Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok


[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 22 kişi Ptsi Tem. 31, 2017 5:44 am tarihinde online oldu.

http://alevi.dk/DABF.htm

KORKULER KASABASI TARIHI

Çarş. Mayıs 21, 2008 3:43 am tarafından NAB.admin

Körküler Kasabası Tarihi
Yalvaç ilçesinin kuzey-batısında bulunan Körküler Kasabası, ilçeye 18 km. olup; doğusunda Terziler, batısında Kırkbaş, güneyinde Mısırlı ve kuzey-batısında Sağır, kuzey-doğusunda Ayvalı köyleri ile çevrilidir. Yalvaç’a bağlı bir kasaba olarak 30° 45' ve 31° 20' doğu …


[ Okuma komple ]

TURKIYE

BIZDEN DUYURULAR..

ERENLER TELEVIZYONU

Anket

EMEK HABER

Forum Saati C.tesi Mart 17, 2018 5:38 pm